Pan Informatyk

Skillage – jak dobrze znasz ICT?

6 marca 2013. Kategoria: wszystkie. Brak komentarzy.

skillage ikona www.paninformatyk.com.plSkillage to aplikacja online ułatwiająca młodym ludziom, którzy dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy, zrozumienie roli doskonalenia umiejętności ICT w przystępny i atrakcyjny sposób.

W dzisiejszym świecie nie sposób nie znać technologii informacyjno-komunikacyjnych (w skrócie ICT lub TIK). Pozostaje pytanie – na jakim poziomie należy je znać, aby być spokojnym o zatrudnienie. Naturalnie na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czy to oznacza zatem, że nie należy badać poziomu wiedzy z tego zakresu? Nic bardziej mylnego.

Skillage - jak dobrze znasz ICT - www.paninformatyk.com.pl

 W tym celu zostało zaprojektowane darmowe narzędzie diagnostyczne online – Skillage. Zgodnie z informacją twórcy projektu – Skillage służy do oceniania orientacji w dziedzinie ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w odniesieniu do środowiska pracy (lub przyszłej pracy). Użytkownik Skillage otrzymuje piętnaście pytań podzielonych na pięć kategorii, które będą wybierane losowo z większej puli pytań. Kategorie pytań to:

  • praca,
  • efektywność,
  • komunikacja,
  • media społecznościowe,
  • zarządzanie dokumentami.

Na zakończenie badania, użytkownik otrzymuje tzw. Raport Skillage. Raport ten będzie zawierać konkretne informacje o tym, do kogo należy się zwrócić w celu doskonalenia swoich umiejętności z zakresu ICT, które tego wymagają. Dokument ten ponadto można traktować w kategorii dowodu na posiadane umiejętności z obszaru TIK. Narzędzie znajduje się pod adresem www.skillage.eu

Zostaw komentarz