Pan Informatyk

Poradnik Be Internet Awesome For All

30 października 2023. Kategoria: wszystkie. Brak komentarzy.

Początek roku szkolnego za nami. To na ogół dla nauczycieli czas wzmożonego wysiłku. Opracowanie nowego planu lekcji, nowe narzędzia technologiczne i poznawanie nowych uczniów to tylko część wyzwań, przed którymi stają nauczyciele. Dla uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych te wyzwania są jeszcze większe. Aby pomóc nauczycielom, Fundacja Szkoła z Klasą przygotowała poradnik „Be Internet Awesome for All” – kompendium wiedzy dotyczące kompetencji cyfrowego obywatelstwa.

W codziennej pracy nauczyciele doświadczają braku odpowiednich narzędzi do nauczania kompetencji cyfrowych i medialnych. Istniejące narzędzia są zazwyczaj niedostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów. Dzieci o różnych potrzebach, takie jak uczniowie ze spektrum autyzmu, niedowidzący, niewidomi, z niepełnosprawnościami intelektualnymi, trudnościami behawioralnymi i trudnościami emocjonalnymi, potrzebują specjalnego podejścia. Dlatego poradnik ten jest cennym źródłem informacji dla nauczycieli. Ma za zadanie pomóc im w dostosowaniu programów nauczania i codziennej pracy do różnych potrzeb edukacyjnych.

infografika dot. programu BIA4ALL wraz z kodem QR do poradnika

Poradnik „Be Internet Awesome for All” to efekt pracy międzynarodowego grona ekspertów z Fundacji Szkoła z Klasą. Ekspertami przeanalizowano, jak dzieci i młodzież z różnymi potrzebami edukacyjnymi korzysta z internetu i jakie wyzwania z tym się wiążą. Poradnik zawiera rekomendacje, które mogą być wykorzystane przez szkoły i organizacje pozarządowe, które pracują nad rozwijaniem kompetencji cyfrowych dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych. Zawiera także szereg praktycznych porad od nauczycieli.

Poradnik powstał w oparciu o doświadczenia zdobyte w ramach programu Asy Internetu w Polsce, który jest prowadzony przez Fundację Szkoła z Klasą. Dzięki wsparciu Google.org w postaci grantu w wysokości 3.500.000 USD, program ten będzie rozwijany w 11 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w trzech nowych krajach: Mołdawii, Łotwie i na Ukrainie.

Dzięki temu wsparciu, Fundacja Szkoła z Klasą będzie koordynować działania różnych organizacji pozarządowych w regionie, które zajmują się edukacją cyfrową. Ich celem będzie przede wszystkim przekazywanie najlepszych praktyk i budowanie społeczności. Ponadto prowadzenie badań i ocena wpływu programu, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności defaworyzowanych i narażonych na wykluczenie.

Skuteczna praca z grupami defaworyzowanymi jest możliwa dzięki dostosowanemu podejściu. Skupiono się na wartościach, postawach i emocjach, nie tylko na kompetencjach twardych. Asy Internetu pomagają kształtować odwagę, życzliwość i umiejętność zrozumienia własnych emocji.

 


Gdzie znaleźć poradnik

Szczegółowe informacje o BIA 4 ALL oraz pliki PDF do bezpłatnego pobrania dostępne są na stronie:http://bia4all.eu/pl

Publikacja Be Internet Awesome for All – kompetencje cyfrowego obywatelstwa dla każdego dziecka została stworzona przez Fundację Szkoła z Klasą. Publikacja powstała w ramach programu Asy Internetu realizowanego przy wsparciu Google.org i jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0.

FB: @fundacjaszkolazklasa
IG: @fundacjaszk
#asyinternetu #beinternetawesome #fszk #fundacjaszk #bia4all #fundacjaszkołazklasą #cyfroweobywatelstwo

Zostaw komentarz