Pan Informatyk

Archiwum dnia 1 listopada 2013

eduBudzik wspiera szkoły

1 listopada 2013. Kategoria: wszystkie. Brak komentarzy.

edubudzik - logoEksperci podkreślają, że czas między 9 a 12 rokiem życia dzieci to kluczowy moment, w którym wrodzona ciekawość świata pobudza naturalną chęć zdobywania wiedzy oraz instynkt odkrywcy. Jeśli ciekawość ucznia nie jest odpowiednio podsycana, jego motywacja spada i nauka przestaje być przyjemnością. Co może zrobić rodzic i nauczyciel w tej kwestii?

Z badań i ankiet prowadzonych w szkołach podstawowych na początku września 2013 roku wynika, że aż 56% uczniów w Polsce nie korzysta z zajęć dodatkowych czy pozaszkolnych rozwijających zainteresowania i pasje. Jako przyczyny tego zjawiska wskazywane są przede wszystkim ograniczone zaangażowanie rodziców i brak współpracy z nauczycielem. Wyniki badań w Polsce pokrywają się z wynikami projektów badawczych prowadzonych na świecie (np. Family Education, Perason).

edubudzik

Statystyki te wskazują z jednej strony na fakt, jak niewiele dzieci wspieranych jest w poszerzaniu horyzontów, ale pokazują też podłoże tego zjawiska. To kompleksowe zrozumienie potrzeb dzieci, zaangażowanie zarówno nauczycieli, jak i rodziców może przynieść najlepsze efekty w budowaniu i podtrzymaniu chęci dzieci do gromadzenia wiedzy i osiąganiu sprawności w korzystaniu z niej, a w rezultacie do lepszych wyników w nauce oraz rozwoju zainteresowań.

Wydawnictwo Nowa Era wspólnie ze Stowarzyszeniem Navegadores przeanalizowało bariery i potrzeby edukacyjne uczniów oraz nauczycieli w szkołach podstawowych. Wyniki pokazały, że zarówno w szkole, jak i w domu, dzieci napotykają na wiele czynników, które mogą wzmocnić lub osłabić ich naturalną chęć rozwoju i poznawania świata. W odpowiedzi na tą potrzebę powstał program eduBudzik – pierwszy program integrujący nauczycieli, (więcej…)