Pan Informatyk

eduBudzik wspiera szkoły

1 listopada 2013. Kategoria: wszystkie. Brak komentarzy.

edubudzik - logoEksperci podkreślają, że czas między 9 a 12 rokiem życia dzieci to kluczowy moment, w którym wrodzona ciekawość świata pobudza naturalną chęć zdobywania wiedzy oraz instynkt odkrywcy. Jeśli ciekawość ucznia nie jest odpowiednio podsycana, jego motywacja spada i nauka przestaje być przyjemnością. Co może zrobić rodzic i nauczyciel w tej kwestii?

Z badań i ankiet prowadzonych w szkołach podstawowych na początku września 2013 roku wynika, że aż 56% uczniów w Polsce nie korzysta z zajęć dodatkowych czy pozaszkolnych rozwijających zainteresowania i pasje. Jako przyczyny tego zjawiska wskazywane są przede wszystkim ograniczone zaangażowanie rodziców i brak współpracy z nauczycielem. Wyniki badań w Polsce pokrywają się z wynikami projektów badawczych prowadzonych na świecie (np. Family Education, Perason).

edubudzik

Statystyki te wskazują z jednej strony na fakt, jak niewiele dzieci wspieranych jest w poszerzaniu horyzontów, ale pokazują też podłoże tego zjawiska. To kompleksowe zrozumienie potrzeb dzieci, zaangażowanie zarówno nauczycieli, jak i rodziców może przynieść najlepsze efekty w budowaniu i podtrzymaniu chęci dzieci do gromadzenia wiedzy i osiąganiu sprawności w korzystaniu z niej, a w rezultacie do lepszych wyników w nauce oraz rozwoju zainteresowań.

Wydawnictwo Nowa Era wspólnie ze Stowarzyszeniem Navegadores przeanalizowało bariery i potrzeby edukacyjne uczniów oraz nauczycieli w szkołach podstawowych. Wyniki pokazały, że zarówno w szkole, jak i w domu, dzieci napotykają na wiele czynników, które mogą wzmocnić lub osłabić ich naturalną chęć rozwoju i poznawania świata. W odpowiedzi na tą potrzebę powstał program eduBudzik – pierwszy program integrujący nauczycieli, rodziców, a także dzieci w edukacyjnej przygodzie.  Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, inspirowanie uczniów do odkrywania swoich mocnych stron i zainteresowań oraz wspieranie nauczycieli i rodziców w motywowaniu dzieci do stałego rozwoju i rozbudzania pasji.

 

Przebieg programu eduBudzik

Aby program eduBudzik przyniósł realną zmianę, swoim zasięgiem obejmuje całe środowisko rozwoju ucznia – czyli szkołę i dom, a kolejne działania skierowane będą do rodziców i nauczycieli.

Pierwszy etap programu eduBudzik, skupiający się na uczniach,  rozpoczął się we wrześniu i potrwa do końca listopada 2013. Ze szkół z 7 województw (podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego) wyruszy 11 dwudniowych ekspedycji naukowych do Warszawy i Krakowa. Prawie 600 małym badaczom z 17 szkół będzie towarzyszyło 40 nauczycieli i 30 wolontariuszy Nowej Ery. Partnerami ekspedycji naukowych są Stowarzyszenie Navegadores oraz Uniwersytet Dzieci. Program ekspedycji naukowych został tak skonstruowany, aby pobudzić  i „nakręcić”  uczniów do intelektualnego działania. Pierwszy dzień każdej wyprawy edukacyjnej jest poświęcony swobodnym doświadczeniom naukowym dzieci m.in w Centrum Nauki Kopernik. Drugiego dnia wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w lekcji muzealnej w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy oraz w nieszablonowych zajęciach edukacyjnych na Uniwersytecie Dzieci.  Zastanowią się, czy dinozaury mogły żuć gumędlaczego jabłko spadło Newtonowi na głowę? Dowiedzą się, dlaczego gwizdek gwiżdże, a mydło myje. Przestudiują budowę DNA, sposoby działania leków oraz historię powstawania oceanów i kontynentów.

Kolejne działania skupiają się na wspieraniu nauczycieli i rodziców. Podczas licznych warsztatów, szkoleń, spotkań z psychologami i coachami, zdobędą oni cenną wiedzę i wskazówki, jak odkrywać, motywować i wspierać młode talenty. Działania programu eduBudzik mają charakter lokalny i ogólnopolski.

 

Centrum informacji eduBudzik

Wydawnictwo Nowa Era uruchomiło stronę internetową: www.edubudzik.pl, która zawiera m.in. inspirujące artykuły i wywiady z psychologami, praktyczne porady dla rodziców, scenariusze lekcji dla nauczycieli oraz  informacje na temat poszczególnych etapów programu eduBudzik.

(źródło: informacja prasowa)

Zostaw komentarz