Pan Informatyk

Archiwum dnia 9 czerwca 2011

Wpływ komputera na zdrowie ucznia

9 czerwca 2011. Kategoria: wszystkie. 1 komentarz.

Komputer wydaje się największym odkryciem XX wieku, który usprawnił pracę milionów ludzi na całym świecie. Coraz częściej pojawiają się jednak głosy na temat szkodliwości hipermediów na zdrowie człowieka. Wiedza na temat zagrożeń wynikających z niekontrolowanego i nieumiarkowanego korzystania z komputera jest niewielka. Często można się spotkać z opiniami o negatywnym wpływie komputera na wzrok, czasem mówi się o promieniowaniu elektromagnetycznym szkodliwym dla zdrowia, czy też o tym, że długotrwałe siedzenie przy komputerze powoduje schorzenia kręgosłupa. Prawie zupełnie natomiast nie bierze się pod uwagę problemów natury psychicznej.

Ważne jest właśnie, żeby zrozumieć to, że wpływ komputera i Internetu na rozwój dzieci i młodzieży ma charakter wieloaspektowy. Można wyróżnić pięć sfer rozwoju młodego człowieka, których ten wpływ dotyczy:

  1. Rozwój fizyczny – wady postawy i pogorszenie się wzroku.
  2. Rozwój psychiczny – zaburzenia emocjonalne, interpersonalne, uzależnienie od gier komputerowych, od komputera i od Internetu.
  3. Rozwój moralny – niekontrolowany dostęp do demoralizujących, niebezpiecznych treści.
  4. Rozwój społeczny – ograniczenie kontaktów rówieśniczych, anonimowość wyzwalająca zachowania nieetyczne i brak hamulców.
  5. Rozwój intelektualny – szok informacyjny, informacje niedostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych dziecka.

 

Rozwój fizyczny w okresie młodości jest (więcej…)