Pan Informatyk

Wpływ komputera na zdrowie ucznia

9 czerwca 2011. Kategoria: wszystkie. 1 komentarz.

Komputer wydaje się największym odkryciem XX wieku, który usprawnił pracę milionów ludzi na całym świecie. Coraz częściej pojawiają się jednak głosy na temat szkodliwości hipermediów na zdrowie człowieka. Wiedza na temat zagrożeń wynikających z niekontrolowanego i nieumiarkowanego korzystania z komputera jest niewielka. Często można się spotkać z opiniami o negatywnym wpływie komputera na wzrok, czasem mówi się o promieniowaniu elektromagnetycznym szkodliwym dla zdrowia, czy też o tym, że długotrwałe siedzenie przy komputerze powoduje schorzenia kręgosłupa. Prawie zupełnie natomiast nie bierze się pod uwagę problemów natury psychicznej.

Ważne jest właśnie, żeby zrozumieć to, że wpływ komputera i Internetu na rozwój dzieci i młodzieży ma charakter wieloaspektowy. Można wyróżnić pięć sfer rozwoju młodego człowieka, których ten wpływ dotyczy:

  1. Rozwój fizyczny – wady postawy i pogorszenie się wzroku.
  2. Rozwój psychiczny – zaburzenia emocjonalne, interpersonalne, uzależnienie od gier komputerowych, od komputera i od Internetu.
  3. Rozwój moralny – niekontrolowany dostęp do demoralizujących, niebezpiecznych treści.
  4. Rozwój społeczny – ograniczenie kontaktów rówieśniczych, anonimowość wyzwalająca zachowania nieetyczne i brak hamulców.
  5. Rozwój intelektualny – szok informacyjny, informacje niedostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych dziecka.

 

Rozwój fizyczny w okresie młodości jest niezwykle istotny. Tym bardziej należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia płynące ze strony tak popularnego wśród młodych ludzi medium, jakim jest komputer. Najczęściej wymieniane w literaturze przedmiotu zagrożenia związane z rozwojem fizycznym to:

– choroby oczu (przemijająca krótkowzroczność, zespół suchego oka, podwójne widzenie, zapalenie spojówek, zwyrodnienie siatkówki, oczopląs, światłowstręt, zaburzenia akomodacji oka, zaburzenia konwergencji oka)
– wady postawy (skrzywienia kręgosłupa)
– dystrofie mięśni pasa biodrowego
– zaburzenia koordynacji nerwowo-mięśniowej w obrębie kręgosłupa
– zmiany zwyrodnieniowe stawów i stany zapalne mięśni (zapalenie mięśni prostowników przedramienia – łokieć tenisisty, zespół cieśni nadgarstka, obciążenie statyczne mięśni karku)
– otyłość
– zaburzenia centralnego układu nerwowego (np. padaczki świetlne).

Okres dzieciństwa i młodości to okres kształtowania się osobowości. Komputer i internet mogą wywierać pozytywny wpływ na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży, ponieważ pobudzają myślenie, rozwijają procesy poznawcze, kształtują określone umiejętności oraz wzmacniają poczucie własnej wartości poprzez umacnianie wiary we własne możliwości i umiejętności. Niekontrolowane i nieumiarkowane korzystanie z komputerowych gier wywiera zdecydowanie negatywny wpływ na rozwój psychiczny młodego człowieka, hamując go, a nawet doprowadzając do degradacji nieukształtowanej jeszcze w pełni osobowości. Zaburzenia interpersonalne takie jak np. utrata zdolności porozumiewania się z otoczeniem, lęk przed kontaktami z ludźmi, zerwanie kontaktów rówieśniczych oraz zaburzenia emocjonalne: osamotnienie, izolacja, oderwanie od życia a uciekanie w świat fikcji czy rozładowywanie napięć przez kontakt z komputerem to najważniejsze negatywne wpływy na psychikę. Pobudzanie postawy agresywnej, okrucieństwa i przemocy w przypadku wielu gier wojennych, sensacyjnych czy kryminalnych deformuje młode umysły. Powoduje także coraz częściej występujące uzależnienie[1].


[1] A. Podgórska, Referat: Wpływ komputera i Internetu na rozwój dzieci i młodzieży

Jeden komentarz

Sirius  dnia 11 czerwca 2011

jest w tym troche prawdy. Dzieciaki bez nadzoru przy kompie wariuja

Zostaw komentarz