Pan Informatyk

V Wojewódzki Konkurs Informatyczno – Humanistyczny

25 kwietnia 2014. Kategoria: wszystkie. Brak komentarzy.

Gimnazjum nr 14 im. J. Słowackiego w Katowicach, doradcy metodyczni przedmiotów informatycznych i technicznych (Katowice, Chorzów), Pracownia Informacji Pedagogicznej RODN WOM w Katowicach i MDK Szopienice-Giszowiec zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego do wzięcia udziału w V wojewódzkim konkursie informatyczno-humanistycznym:  „Kultura ludowa mojej okolicy, regionu i kraju” – grafika komputerowa zorganizowanym z okazji ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga.

Rywalizacja odbywa się w trzech grupach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Konkurs został objęty patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta KatowicePolskiego Towarzystwa Informatycznego Oddział Górnośląski, zaś patronat medialny sprawuje portal kulturaludowa.pl.

konkurs humanistyczno informatyczny

Terminarz konkursu:

  • Ogłoszenie konkursu – 15 kwietnia 2014 r.
  • Termin dostarczenia prac  – 12 maja 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).
  • Finał konkursu – rozdanie nagród – 27 maja 2014 r. godz.10.00.

Konkurs polega na samodzielnym przygotowaniu pracy w formie:

  • grafiki komputerowej oraz
  • opisu tekstowego zaprezentowanych w pracy graficznej zwyczajów, obrzędów, strojów, elementów kultury ludowej, zgodnie z zasadami zamieszczonymi w Regulaminie Konkursu.

Prace należy przesłać e-mailem na adres: konkurs_ih@o2.pl, na płycie CD lub DVD pocztą na adres:

Gimnazjum 14 im. J. Słowackiego w Katowicach
ul. Oswobodzenia 47
40-404 Katowice

z dopiskiem WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNO- HUMANISTYCZNY

lub poprzez konto ftp organizatora do dnia 12.05.2014r. Laureaci –  autorzy najlepszych prac oraz ich opiekunowie zostaną uhonorowani ciekawymi nagrodami rzeczowymi. Uczestnicy otrzymają dyplomy, a nauczyciele – opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu. Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 27.05.2014r. podczas imprezy zorganizowanej w MDK Katowice- Szopienice- Giszowec Filia nr 2 Giszowiec w Katowicach oraz opublikowane w dniu 27.05.2014r. na stronie internetowej Gimnazjum nr 14 w Katowicach. Wszystkie prace graficzne biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie:

http://www.gimnazjum14.katowice.pl/wojewodzki-konkurs-informatyczno-humanistyczny-2014

Zostaw komentarz