Pan Informatyk

Rządowy projekt Cyfrowa Szkoła

6 maja 2012. Kategoria: wszystkie. Brak komentarzy.

Redakcja strony Pan Informatyk przypomina o pilotażowym projekcie Cyfrowa Szkoła. Wojewodowie w terminie do 14 maja dokonają kwalifikacji szkół do udziału w programie. Możliwość otrzymania wsparcia finansowego w ramach programu pilotażowego uzyska około 380 szkół podstawowych.

Zgodnie z obecnymi zapewnieniami Minister Edukacji Narodowej, rządowy program Cyfrowa szkoła będzie realizowany w formie pilotażu do sierpnia 2013 roku. W zamian za otrzymane wsparcie finansowe na wyposażenie szkół i uczniów w nowoczesne pomoce dydaktyczne, szkoły będą zobowiązane wykonać (w trakcie trwania programu pilotażowego) określone w programie zadania związane m.in. z doskonaleniem nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz prowadzeniem lekcji z wykorzystaniem TIK.

Dzięki udziałowi w programie szkoły uzyskają możliwość unowocześnienia bazy technologicznej, a nauczyciele zdobędą nowe umiejętności i kompetencje pozwalające w sposób bardziej interesujący prowadzić zajęcia z uczniami.

Dokumenty związane z programem Cyfrowa Szkoła do ściągnięcia z dysku SkyDrive.

Zostaw komentarz