Pan Informatyk

Ruszyła II edycja projektu „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”

30 września 2015. Kategoria: wszystkie. Brak komentarzy.

O niebezpieczeństwach, które czyhają w Internecie ma uświadamiać „Wędrująca Akademia Bezpiecznego Internetu”, która wyedukuje co najmniej 6000 dzieci w wieku wczesnoszkolnym podczas specjalnych lekcji i pokazów w całej Polsce.

Statystyki mówią same za siebie. Aż 3/4 sześcio- i siedmiolatków przekazuje swoje hasła innej osobie. Natomiast 66% dziewczynek w wieku 7-12 lat przyznało, że podawało hasła innym. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Teen Angels oraz Wired Safety. Dzieci są bardzo łatwowierne w kontaktach internetowych z obcymi ludźmi. Sprzyja temu pozorna anonimowość i fałszywe poczucie intymności. Naprzeciw temu problemowi wychodzi Wędrująca Akademia Bezpiecznego Internetu.

Na zajęciach organizowanych w szkołach podstawowych w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno- prewencyjnej „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu” dzieci będą pracowały nad swoimi postawami związanymi z dbaniem o własne bezpieczeństwo w sieci. Podczas dwugodzinnych szkoleń trenerzy z Fundacji dla Kultury.pl będą zachęcali dzieci do nieujawniania loginów oraz haseł i uczyli je, jak reagować w sytuacjach, gdy ktoś obcy chce nawiązać z nimi kontakt. Dzieci dowiedzą się, w jaki sposób korzystać z ogólnodostępnych komputerów, portali społecznościowych oraz serwisów internetowych. Najmłodsi poznają również termin „netykieta” i nauczą się związanych z jej przestrzeganiem zasad.

Zasady rekrutacji

W projekcie „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu” mogą wziąć udział chętne szkoły podstawowe z całej Polski. Wędrująca Akademia Bezpiecznego Internetu odwiedzi 120 instytucji, które jako pierwsze zgłoszą chęć uczestnictwa. Z każdej z nich może zostać przeszkolonych maksymalnie 60 uczniów, preferowane klasy to II i III szkoły podstawowej. W pierwszej kolejności do projektu zostaną zakwalifikowane szkoły i instytucje z miejscowości do 100 tys. mieszkańców. Jeżeli takich zgłoszeń będzie mniej, wtedy do udziału zaproszeni zostaną pozostali chętni.

Zgłoszenia proszę kierować na adres alicja.bar@kulturaonline.pl . W zgłoszeniu powinna znaleźć się pełna nazwa oraz adres szkoły/instytucji, preferowany termin szkolenia oraz dane osoby do kontaktu. Jedno kompletne szkolenie obejmuje dwie godziny lekcyjne. Projekt będzie realizowany do 15 grudnia br.

Platforma e-learningowa dla rodziców i nauczycieli

bezpieczny internetNa bezpieczeństwo najmłodszych w sieci w dużym stopniu wpływa postawa rodziców i nauczycieli. Dlatego w ramach akcji zostaną również przeprowadzone działania skierowane do opiekunów. Szkolenia dla nich zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem e-learningu. Dorośli dowiedzą się, jak przeciwdziałać takim zjawiskom, jak przemoc w sieci, niecenzuralne treści, zawieranie niebezpiecznych znajomości, piractwo czy uzależnienie od Internetu. Rodzice i nauczyciele dowiedzą się też, jakie są prawne i techniczne możliwości kontroli rodzicielskiej, nauczą się korzystać z filtrów oraz poznają miejsca, w których warto szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia. Jednym z najważniejszych punktów szkolenia stanie się ustalenie z dzieckiem zasad bezpiecznego użytkowania internetu.

„Wędrująca Akademia Bezpiecznego Internetu” to autorski projekt Fundacji dla Kultury.pl. Jest on częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-prewencyjnej „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”.

Zostaw komentarz