Pan Informatyk

Rok Juliana Tuwima – konkurs na grafikę

10 maja 2013. Kategoria: wszystkie. Brak komentarzy.

Już po raz kolejny Gimnazjum nr 14 im. J. Słowackiego w Katowicach wraz z  doradcami metodycznymi przedmiotów informatycznych i technicznych (Katowice, Chorzów) oraz Pracownią Informacji Pedagogicznej RODN WOM w Katowicach i MDK Szopienice-Giszowiec zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego do wzięcia udziału w IV edycji:

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNO – HUMANISTYCZNEGO

„JA W POETYCKICH DYMÓW KŁĘBACH…”

INTERPRETACJA PLASTYCZNA DOWOLNEGO UTWORU POETYCKIEGO JULIANA TUWIMA – GRAFIKA KOMPUTEROWA.

zorganizowanym z okazji ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2013 Rokiem Juliana Tuwima.

Rok Juliana Tuwima

Terminarz konkursu:

  • Termin ogłoszenia konkursu – 20-25 kwietnia 2013 r.
  • Termin dostarczenia prac  – 22 maja 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).
  • Finał konkursu – rozdanie nagród – 5 czerwca 2013 r. godz.10.00.

 

Wszelkie pytania odnośnie konkursu prosimy kierować na adres organizatora:
konkurs_ih@o2.pl

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Tuwima wśród młodzieży, rozbudzanie zainteresowań plastyczno-informatycznych, pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży oraz wykorzystanie technologii informacyjnej jako środka przekazu określonych treści. Szczegółowe informacje na temat konkursu, nagród oraz akceptowanych formatów grafiki znajdują się na stronie internetowej http://www.gimnazjum14.katowice.pl w regulaminie konkursu.

Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Katowice oraz górnośląski oddział Polskiego Towarzystwa Informatyki.

Zostaw komentarz