Pan Informatyk

Odpowiedzialne kupowanie – e-learning dla nauczycieli

25 sierpnia 2013. Kategoria: wszystkie. Brak komentarzy.

Odpowiedzialne kupowanie - e-learning dla nauczycieliNastolatki to znacząca grupa konsumentów, zwłaszcza odzieży i elektroniki. Warto by i oni swoje zakupowe decyzje podejmowali świadomie i odpowiedzialnie. Wiedzę na ten temat mogą zdobywać w szkole od przygotowanych nauczycieli. Dlatego Polska Zielona Sieć organizuje internetowe certyfikowane szkolenie elearningowe dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pt. „Zmieniaj nawyki na lepsze. Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę!”. Rekrutacja elektroniczna potrwa do 8 września, wyniki rekrutacji zostaną podane na stronie organizatora nie później, niż 13 września.

 Certyfikowane szkolenie dla nauczycieli

Szkolenie odbywa się w ramach projektu Zmieniaj nawyki na lepsze, aktywizującego polskich nauczycieli do podejmowania działań na rzecz krajów globalnego Południa i skierowane jest do wszystkich zainteresowanych włączeniem zagadnień globalizacji i odpowiedzialnej konsumpcji do prowadzonych przez siebie zajęć. W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele szkół gimnazjalnych ponadgimnazjalnych z całej Polski. W procesie rekrutacji wybranych zostanie 80 osób. Każda z osób, które ukończą kurs, otrzyma certyfikat.

 Cel szkolenia

Celem szkolenia jest ukształtowanie w nauczycielach i uczniach poczucia globalnej odpowiedzialności za codzienne wybory konsumenckie przez ukazanie zależności pomiędzy krajami globalnej Północy i Południa. Podczas szkolenia szczególną uwagę zwrócono na relacje między postawą jednostki i jej wyborami w życiu codziennym, a jakością życia społeczeństw innych regionów świata.

 Tematyka modułów

Przygotowane przez Polską Zieloną Sieć szkolenie w trzech modułach poruszy szereg problemów związanych z odpowiedzialną produkcją i konsumpcją:

  • Moduł 1 – Kupuj odpowiedzialnie
  • Moduł 2 – Kupuj odpowiedzialnie ubrania
  • Moduł 3 – Kupuj odpowiedzialnie elektronikę

 

Szczegóły

Całość szkolenia odbędzie się przez Internet i rozpocznie się we wrześniu 2013. Na kurs składa się 5 multimedialnych lekcji teoretycznych oraz 1 zadania praktyczne (przeprowadzenie lekcji w oparciu o scenariusz wybrany z zaproponowanych przez organizatora). W trakcie 5 tygodni odbędą się również 3 sprawdziany wiedzy.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesyłać go na adres: milena@globalnepoludnie.pl do 8 września 2013 r. Przed wysłaniem należy zmienić nazwę pliku na własne imię i nazwisko. Aby wziąć udział w rekrutacji trzeba koniecznie wypełnić wszystkie pola w formularzu. Wyniki rekrutacji znane będą 13 września 2013 r.

(źródło: zielonasiec.pl, ekonsument.pl)

Zostaw komentarz