Pan Informatyk

Narodowy 2.0 – bezpłatna nauka języków obcych

16 października 2013. Kategoria: wszystkie. Brak komentarzy.

Narodowy 2.0Firma Funmedia wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty, ogłasza nabór do Narodowego Programu Rozwoju E-Learnigu – Narodowy 2.0. Celem programu Narodowy 2.0 jest bezpłatne upowszechnienie nowoczesnych multimediów edukacyjnych w systemie oświaty poprzez kształcenie językowe. Sposobem na jego realizację jest zaangażowanie w proces wdrażania tej innowacji szerokiego grona reprezentantów środowiska oświatowego. W pierwszej edycji programu, udział wzięło prawie 2500 szkół i bibliotek.

 

Beneficjenci programu

Beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju E-Learningu są przede wszystkim nauczyciele (w rozumieniu KN), ale także pracownicy administracji szkolnej i bibliotekarze. Wiemy, jak ważna jest zachęta kierowników tych instytucji. Dlatego liczymy na ogromne wsparcie ze strony organów oświaty, aby stosować wysokiej jakości multimedia w edukacji.

Organizator programu

Inicjatorem Narodowego Programem Rozwoju E-learningu 2.0 jest firma Funmedia, lidera w branży e-learning. Jako pierwsza firma w Polsce stworzyła szkołę języków obcych online. Wydała internetowy podręcznik do nauki angielskiego dla dzieci – Funenglish.pl otrzymał akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej. Funmedia obecnie oferuje szereg kursów językowych, sprzedaje kilkadziesiąt produktów w 24 krajach. Jest dwukrotnym laureatem European Language Label. Nagroda ta jest przyznawana dla projektów wyróżniających się innowacyjnością oraz wysoką jakością wykonania. Przyznająca odznaczenie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji uznała Funmedia za najlepszą firmę edukacyjną o innowacyjnych rozwiązaniach w nauczaniu języków obcych. Funmedia wspiera polską edukację i promuje rozwój rodzimego e-learningu, dlatego firma chętnie angażuje się w liczne projekty społeczne. Dzięki prorgamowi „Narodowy 2.0” pragnie podnosić kompetencje nauczycieli w Polsce.

Partnerzy programu Narodowy 2.0

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest stowarzyszeniem ponadlokalnym. Zrzesza dyrektorów wszelkiego rodzaju placówek oświatowych, wizytatorów, inspektorów oświatowych, oraz nauczycieli z całej Polski. Celem OSKKO jest budowanie autorytetu zawodu oraz dążenie ku zmianom mentalnym. Stowarzyszenie organizuje co roku Kongres Zarządzania Oświatą, w którym uczestniczą między innymi przedstawiciele: Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, Ministerstwa Edukacji Narodowej, instytucji i organizacji oświatowych państw UE, Komisji Edukacji Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich.

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Celem Ośrodka jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji, w szczególności przez wspieranie szkół i placówek w realizacji ich zadań, wspieranie zmian wprowadzanych w systemie oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zapisy do programu

Zapisy do programu Narodowy 2.0 odbywają się online w trybie ciągłym pod adresem http://narodowy20.pl

(źródło: narodowy20.pl)

Zostaw komentarz