Pan Informatyk

Konferencja Internet w społeczeństwie informacyjnym

25 lutego 2013. Kategoria: wszystkie. Brak komentarzy.

Miło nam poinformować o nadchodzącej, już VIII Międzynarodowej Konferencji Internet w społeczeństwie informacyjnym. Wydarzenie będzie miało miejsce na terenie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W organizację zaangażowano również Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach oraz Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii w Warszawie.

small__2311309574
(photo: jonas_k via photopin cc)

Zagadnienia poruszane na tegorocznej konferencji to między innymi:

  • Zastosowanie badań naukowych z zakresu Internetu
  • Sieci komputerowe i Internet
  • Wirtualizacja i Cloud Computing
  • Bezpieczeństwo informacji i ciągłość działania
  • Architektura informatycznych systemów zarządzania
  • Business Intelligence
  • Zarządzanie Procesami Biznesowymi
  • Dydaktyka w Internecie
  • Społeczne aspekty Internetu
  • Sieci społecznościowe.

Ideą konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń, dyskusja oraz prezentacja osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i praktycznych z zakresu technologii informatycznych w społeczeństwie wiedzy.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie konferencji – www.iwsi.pl

Zostaw komentarz