Pan Informatyk

Edukacja w Internecie to wartość

30 maja 2011. Kategoria: wszystkie. Brak komentarzy.

Internet umożliwia łatwy i szybki dostęp do informacji z każdej dziedziny życia, umożliwia naukę i zwiedzanie świata bez konieczności opuszczania domu, udostępnia interaktywne bazy danych i encyklopedie internetowe. Ludzie z odległych miejsc na kuli ziemskiej mogą porozumiewać się w jednej chwili, uczestniczyć w listach dyskusyjnych, korzystając z doświadczeń ekspertów.

Internet logo

Wartości Internetu dla zastosowań edukacyjnych należy rozpatrywać w dwóch aspektach: pierwszy jaką wartość stanowią treści znajdujące się w sieci, zaś drugi – to wykorzystanie i forma prezentacji owych treści. Rozpatrując drugi aspekt zastosowań Internetu w edukacji, należy podkreślić ważną jego zaletę – prezentowane treści są atrakcyjne pod względem formy. Wśród wielu usług dostępnych przez sieć jedna wydaje się najciekawszą z punktu widzenia edukacji. Są to strony WWW, czyli system powiązanych ze sobą informacji (tekstu, obrazów, zapisów dźwiękowych i filmowych) udostępnianych w sieci Internet w porcjach zwanych stronami[1]. Uczący się ma możność otrzymania wiadomości z dowolnego ogniwa w zależności od jego wyboru. Czytany tekst w książce, może mieć charakter bierny, hipertekst wymusza zawsze aktywność, umożliwia, indywidualne podejście do nauczania, samodzielną i aktywną pracę ucznia, a nawet samokształcenie. Internet umożliwia i rozwija kontakty. Surfowanie w sieci daje okazję do wymiany opinii z innymi ludźmi. Liczne badania wskazują, że praca w sieci sprzyja lepszemu kontaktowi pomiędzy uczniami aniżeli inne formy współpracy. Warto zwrócić uwagę, że sieć komputerowa nie zastępuje dotychczasowych form uczenia się, lecz je rozszerza[2]. Internet jest fenomenem współczesnej cywilizacji. Może być wykorzystywany dla przełamania izolacji jednostek i grup, ale także do jej pogłębienia. Dzisiejszy Internet to zjawisko społeczne na skalę globalną. Miejsce, gdzie ścierają się wszystkie kultury i gdzie ludzie z całego świata komunikują się w celu wymiany poglądów, wspólnej pracy, nauki i rozrywki.

Wielokulturowość

Internet łącząc zalety wszystkich znanych nam mediów zaoferował możliwość osobistego udziału w nim każdego człowieka. Technologia Internetu sama w sobie jest wartością. Każdej jednak wartości towarzyszą antywartości. To, jakie skutki w życiu i rozwoju psychicznym człowieka technologia ta wywoła, zależy przede wszystkim od korzystającego z niej człowieka, od jego świadomości, od rozumnego korzystania z osiągnięć współczesnej techniki, od umiejętności wyboru i podejmowania właściwych decyzji, rozumienia i respektowania wartości, od wrażliwości etycznej.


[1] Tomasz Fiłek, Zastosowanie sieci Internet do wspomaganego komputerowo nauczania [w:] Wychowanie Techniczne w Szkole, nr 1/2000, s. 56-59

[2] M. Sysło, Technologia informacyjna, a edukacja medialna [w:] Edukacja medialna, nr 1/1998

Zostaw komentarz