Pan Informatyk

Akcja „Polska dla wszystkich”

29 września 2011. Kategoria: wszystkie. Brak komentarzy.

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs pod hasłem „Polska dla wszystkich”.

Celem konkursu jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz takich postaw obywatelskich, które uczą cenić różnorodność i bronić jej jako ich ważnego składnika.

Konkurs adresowany jest do wszelkiego rodzaju placówek i instytucji edukacyjnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, którym bliska jest idea Polski tolerancyjnej, otwartej dla wszystkich oraz postawa obywatelskiego sprzeciwu wobec ideologii i zachowań o charakterze ksenofobicznym lub rasistowskim.

W Polsce na przestrzeni wieków spotykały się różne kultury, religie i grupy etniczne – wszystkie one, współistniejąc ze sobą przez stulecia, także wtedy, gdy nie istniało państwo polskie, stworzyły niezwykłe, bogate dziedzictwo naszej wspólnej ojczyzny. Są one częścią polskiej historii i współczesności. Ogłaszany przez Ministra Radosława Sikorskiego konkurs stawia sobie za cel ochronę tej polskiej różnorodności i jest przesłaniem naszej otwartości: Polska nie jest tylko dla etnicznych Polaków, jest w niej dość miejsca dla wszystkich, którzy są z Polską i polskością związani.

Do wygrania łącznie 30.000 złotych!

(Źródło: http://polskadlawszystkich.pl )

Zostaw komentarz